SALGSBETINGELSER FOR DARE BIKES

Uno-X Bikes AS, Gladengveien 2, 0661 Oslo, org. nr. 921 505 671 er distributør av DARE Bikes i Norge «selger», og via nettbutikken www.darebikes.no. Disse salgsbetingelsene utgjør sammen med bestillingen og ordrebekreftelsen, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. For behandling av personopplysninger, se vår
Personvernserklæring
Ved bestillinger til selger direkte og via nettsiden gjelder følgende vilkår:
1. BESTILLING
Prisene som er oppgitt i nettbutikken inkluderer merverdiavgift hvis du bor i Norge. Priser for levering utenfor Norge er oppgitt eks. mva og toll. Opplysninger om de totale kostnadene kjøper skal betale, inklusive leveringskostnader samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingen før betaling blir foretatt. Dersom du bor på Svalbard, må du gi beskjed om dette ved bestilling dersom du ønsker tilbakebetalt merverdiavgiften.

Kort tid etter at vi mottar din bestilling vil du motta en ordrebekreftelse pr. e-post. Dersom du ikke finner denne i din innboks, kan den ha havnet i din spam mappe. Dersom du ikke har mottatt noe form for ordrebekreftelse, kontakt oss per e-post support@darebikes.no. Din bestilling er bindende når ordren blir registrert og du har fått bekreftelse. Se nøye over ordrebekreftelsen og ta kontakt med oss dersom noe ikke stemmer.
2. BETALING
Hos oss kan du betale med Visa eller Mastercard. Alle kortopplysninger sendes kryptert gjennom KLARNA, som er vår betalingsformidler. Klarna gjør at du trygt kan utføre betaling på uten å være redd for at kortinformasjon kommer på avveie. Hverken kortnummer, utløpsdato eller cvc-kode lagres av Uno-X Bikes AS. Ved betaling utføres det en reservasjon på totalbeløpet på ditt kort og transaksjonen belastes ikke din konto før ordren er gjennomgått av oss.

Via Klarna har du også andre betalingsmuligheter som delbetaling, utsatt betaling, kontobetaling eller faktura. Du kan lese mer om dette på www.klarna.no eller i betalingsbildet når du gjennonfører ditt kjøp.

Ved større ordre til sykkellag og klubber som skjer direkte til selger, vil oppgjør skje ved faktura..
3. LEVERING
Levering skjer til den adresse som er oppgitt i ordrebekreftelsen, eventuelt til adressens tilhørende postutleveringssted. Du kan selv velge leveringsmåte innenfor de valg som tilbys ved bestilling.

Leveringstidspunktet vil avhenge av kundens valg av leveringsmåte og vil fremgå av bestillingsordren. Dersom det bestilles mer enn én vare kan selger sende varene i separate forsendelser.

DARE Bikes tar på seg risikoen for varene inntil du har mottatt dem.

Etter at du har mottatt produktene bør du, så snart som mulig, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Ta kontakt med support@darebikes.no dersom noe ikke samsvarer med forventningene.
4. BRUK AV PRODUKTET
Les brukerveiledningen og garantivilkårene. Behold brukerveiledningen til oppslag og til pakking av forsendelser.

Følg alle monteringsinstrukser i «Førstegangsmontering».

Følg alle instrukser i «Før du benytter sykkelen for første gang».

Følg alle instrukser i «Foreslått sykkelmiljø» slik at du kan bruke DARE-sykkelen på passende steder.

Følg alle instrukser i «Når du skal sykle». Begynn kun å sykle når du har sjekket om alle sikkerhetsfunksjoner fungerer som de skal.

Mens du bruker DARE-sykler, utfør regelmessig vedlikehold i henhold til brukerveiledningen. Av hensyn til egen sikkerhet, ikke reparer sykkelen selv med mindre du er kvalifisert. Spørsmål angående reparasjon og vedlikehold kan rettes til DAREs kundeservicerepresentanter.

Når du har syklet 100 kilometer, kontroller at alle skruer er stramme. Husk å bruke momentnøkkel for å stramme skruene til riktig vridningsmomentverdi, og oppretthold den deretter. For ytterligere informasjon, se kapittelet «Foreslått dreiemomentverdi» i DAREs brukerveiledning.
5. ANGRERETT
Du kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett kan benyttes selv om varen er mangelfri og før varen er levert.

Du må skriftlig informere oss om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, opplysninger om angrerett og angrerettskjema er mottatt. Ved bruk av angrerett betaler du kostnaden ved returforsendelsen.
6. REKLAMASJON
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi oss melding om at du vil påberope deg mangelen og senest innen to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen.

Slik reklamasjon må skje senest to år etter at du mottok varene. I fall varene er ment å vare vesentlig lenger enn to år, må du varsle oss senest fem år etter at du mottok varene.

Reklamer skriftlig til support@darebikes.no. Vi dekker returkostnaden ved reklamasjon.

SYKKEL OG RAMME:
Når du har mottatt produktet, og du oppdager at produktet er skadet under transport eller at sykkelen har mangler, vennligst ikke bruk den, men behold hele pakken og finn fram kjøpsbevis eller DARE Bikes garantikort. Kontakt DAREs kundeservice umiddelbart. Så snart forholdet er bekreftet, returnerer du sykkelen med emballasje til DARE.

TILBEHØR:
Når du finner ut at produktet er har mangler eller er feil levert, kontakt vår kundeservice for å kunne benytte deg av gratis retur. Fraktkostnaden for første retur av samme bestilling er gratis. Men det returnerte produktet må være helt nytt (dvs. at det ikke er brukt, slitt eller montert), godt pakket og inneholde kjøpsbeviset.
7. GARANTI
Garantien gjelder i tillegg til de rettigheter kjøper har etter ufravikelig lovgivning.

Garantien gjelder kun for den opprinnelige sykkeleieren og er ikke overførbar.

Kjøpsbevis og DARE garantikort gir en garantiperiode på tre år (36 måneder) fra kjøpsdato. Hvis du fullfører produktregistreringen innen 30 dager etter kjøpet, er garantiperioden seks år (72 måneder) fra kjøpsdato.

Vær oppmerksom på at hvis du kjøper en gammel modell i et år med ny modell, kan dette påvirke garantien.

Sammen med kjøpsbevis og et DARE garantikort, gis modeller fra før 2016 en garantiperiode på to år (24 måneder) fra kjøpsdatoen. Registrering av produktet innen 14 dager etter kjøpet forlenger garantiperioden til tre år (36 måneder).

Hvis produktet som er produsert av DARE har feil som dekkes av garantien, får du gratis reparasjon eller bytte dersom DARE bekrefter forholdet. Hvis produktet ikke produseres lenger, bytter vi det gamle ut med et nytt produkt til tilsvarende verdi.

For å beskytte dine rettigheter, behold garantikort, kvittering eller kjøpsbevis (må inneholde kjøpsdato, produktnavn og beløp og må være stemplet av forhandleren).

DARE forbeholder seg retten til å avgjøre om det defekte produktet skal repareres eller byttes. Vi har også rett til å bestemme hvilken type produkt som skal benyttes ved byttet. Vi forbeholder oss også retten til endelig tolkning i tilfelle tvist.


GARANTIKRAV:

Fremgangsmåte for garantikrav: Du må ta fram kjøpsbeviset og ta et bilde av produktkoden. Send bildet av det skadete produktet via e-post til vår kundeservice på support@darebikes.no. En kundeservicerepresentant hjelper deg.

Hvis et produkt repareres eller byttes under garanti, starter garantiperioden for det nye produktet på den opprinnelige garantidatoen. (Den første kjøpsdatoen for produktet.)

Når et produkt byttes innenfor garantiperioden, overtar vi eierskap i det gamle produktet.

I situasjoner som ikke er dekket av garantien og som ikke er grunnet produktfeil, vil tilbehør og behandlingskostnader bli belastet i henhold til listepris.

Ekstra kostander, som kostander for montering og vedlikehold, eller transport dekkes ikke av garantien.

SITUASJONER SOM IKKE DEKKES AV GARANTIEN:
• Forbrukstilbehør dekkes ikke av garantien: Tilbehør som dekk og slanger, bremseklosser, bremsevaiere, girvaiere, styreteip, kjederinger, kjeder, kassetter, felger og nav dekkes ikke av garantien.
• Produktet har ikke kjøpsbevis og kjøpsdato.
• Garantien på produktet er utgått.
• Sykkeltypen og produktets serienummer på garantien samsvarer ikke med sykkelen eller er uleselig.
• Produktets serienummer er fjernet, endret eller uleselig.
• Sykkelen er ikke brukt og vedlikeholdt i henhold til håndboken.
• Skade forårsaket av etsende vaskemiddel, uhensiktsmessig(e) komponenter og vedlikehold/reparasjon.
• Sykkelen er endret, eller opprinnelige spesifikasjoner, maling eller tilbehør er endret av sykkelens eier
• Det er støy eller vibrasjon fra bevegelige deler som ikke påvirker sykkelens funksjon.
• Sykkelen er ofte i bruk av eller leid ut til mange.
• Sykkelen er lagret feilaktig, eller lakken eller fargen på metallet og plastkomponentene er resultatet av vanlig slitasje grunnet langvarig bruk.
• Hvis du ikke finner feil på lakken på produktet innen sju dager etter kjøpet, dekkes ingen defekter ved sykkelens utseende eller lakkeringen av garantien.

SKADE FORÅRSAKET AV FØLGENDE:
• Produktet er skadet på grunn av menneskelig aktivitet, uaktsomhet og overdrevet eller upassende bruk.
• Sykkelen er montert på feil måte (f.eks. ved feilaktig bruk av momentnøkkel), eller skade eller feil er forårsaket av reparasjon foretatt av uautoriserte DARE-forhandlere.
• Sykkelen er feilaktig demontert, eller annet enn originaltilbehør er benyttet (endrede deler som ikke er originale er brukt i stedet).
• Kvalitetsforringelse over tid, som forringelse av lakkeringens farge (slitasje eller gulning) fra UV-stråler, erosjon av metallets overflate, osv.
• Et produkt som (helt eller delvis) er lakkert på nytt.
• Skade eller feil forårsaket av naturkatastrofer (jordskjelv, tyfon, flom, brann osv.).
• Skade ved ulykke eller kollisjon (bærbar ramme er brukt feil, trafikkulykke, krasj, knusing, skade under transport, upassende bruk, eller annen utilsiktet kollisjon).
• Skade eller feil forårsaket av overbelastning.
• Skade eller feil forårsaket av eksos, kjemikalier, avføring fra dyr, erosjon fra saltvann osv.
• Forbruksvarer er ikke vedlikeholdt eller byttet i rett tid, med påfølgende skade eller funksjonsfeil i andre komponenter.
• Skader eller feil forårsaket av sykling på uegnede steder eller under tøffe konkurranseforhold.
• Setepinnen er ikke installert i henhold til retningslinjene for sikkerhet og forårsaket deformering av eller skade på rammen.

«Kollisjonsgaranti»
DARE tilbyr en «kollisjonsgaranti». Hvis du registrerer produktet på nettsiden www.darebikes.no innen 30 dager etter kjøpet og fyller ut all nødvendig informasjon riktig, vil du kunne benytte deg av vår «kollisjonsgaranti». Dette tilbudet gjelder bare den opprinnelige kjøperen, og tilbudet er gyldig i tre år etter kjøpsdatoen.
Med vår «kollisjonsgaranti» kan du kjøpe ny ramme av samme eller lignende type til en rabattert pris. DAREs offisielle hjemmeside inneholder ytterligere informasjon om våre rabatterte priser. (Planen for bytte etter krasj gjelder for DARE-produkter som gafler, styrer og setepinner.)
Hvis du vil benytte «kollisjonsgaranti», kan du sende en e-post eller kontakte oss per telefon. Du må sende kjøpsbeviset og bilde av den ødelagte sykkelen samt forklare årsaken til skaden. Etter en vurdering varsler vi deg om hvordan byttingen vil foregå.
Hvis skaden er forsettlig, har vi rett til å ikke tilby deg «kollisjonsgaranti».
Etter at det defekte produktet er byttet, overtar vi det gamle produktet.
8. KONFLIKTLØSNING OG VERNETING
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet (www.forbrukerradet.no) for å få bistand i en eventuell tvist. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan hver av partene begjære tvisten behandlet i Forbrukerklageutvalget. Du kan velge å ta saken direkte inn for Forliksrådet, eller partene kan avtale utenrettslige megling etter reglene i tvistelovens kapittel 7.

Salgsbetingelsene er underlagt norsk rett.
9. RETTIGHETER
Alt innhold på disse nettsidene er Uno-X Bikes AS eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Uno-X Bikes AS.
10. ENDRINGER
Vi har rett til å kansellere eller endre salgsbetingelsene uten forvarsel. Oppdaterte salgsbetingelser finnes på vår hjemmeside.
DARE har rett til å kansellere eller revidere sin policy uten ytterligere varsel. Vennligst se de siste retningslinjene på vår offisielle nettside.
Velkommen tilbake!