Garanti

A. Garantiperiode (denne garantien gjelder kun for den opprinnelige kjøperen og kan ikke overføres til ny eier)
 • 1
  Den opprinnelige garantien har en varighet på tre år (36 måneder) fra den tid vi sender produktet. Når du registrerer produktet på vår hjemmeside www.darebikes.no innen 30 dager etter mottak, vil garantien bli utvidet til seks år.
 • 2
  Dersom et produkt produsert av DARE fremviser feil innenfor garantitiden vil du få kostnadsfri reparasjon eller erstatning, etter at det har blitt bekreftet av DARE. Hvis produktet er ute av produksjon, erstatter vi det gamle produktet med nytt produkt av tilsvarende verdi.
 • 3
  Vennligst behold garantikortet, kvitteringen eller kjøpsbeviset for å beskytte dine rettigheter.
 • 4
  DARE forbeholder seg retten til å avgjøre om produktet skal repareres eller erstattes. Vi har også rett til å bestemme hvilket produkt som skal erstattes. Vi forbeholder oss også retten til endelig tolkning ved en eventuell tvist.
B. Garantikrav
 • 1
  Fremgangsmåte for garantikrav: Du må fremlegge bevis for ditt kjøp og et bilde av produktkoden din. Send bildet av det skadede produktet via e-post til DAREs offisielle kundeservice på support@darebikes.no. Våre kundeservicerepresentanter vil deretter kontakte deg.
 • 2
  Hvis et produkt repareres eller erstattes i garantitiden, vil garantitiden for det nye produktet starte fra det opprinnelige kjøpstidspunktet (dagen du kjøpte det opprinnelige produktet).
 • 3
  Hvis et produkt erstattes innen garantiperioden, blir det gamle produktet DARE Bikes eiendom.
 • 4
  Ved situasjoner utenfor garantien som ikke skyldes feil, vil tilbehør og håndteringsgebyr belastes i henhold til gjeldende priser med mindre annet er avtalt.
 • 5
  Ekstra kostnader, for eksempel kostnader som følger montering og vedlikehold, transport eller feil på produktet, dekkes ikke av garantien.
C. Situasjoner som er utenfor garanti
 • 1
  Forbruksutstyr: Tilbehør som innvendige og ytre dekk, bremseklosser, bremsekabler, girwire, styretrekk, kjedehjul, kjeder, kassetter, felger og hubs er ikke kvalifisert for garanti.
 • 2
  Brukeren mangler kjøpsbevis eller kjøpsdato.
 • 3
  Produktet er utenfor garantitiden.
 • 4
  Sykkeltypen og produktserienummeret som er oppført på garantien, ikke stemmer overens med sykkelen eller ikke er lesbart.
 • 5
  Produktets serienummer er fjernet, endret, eller ikke lesbart.
 • 6
  Dersom sykkelen ikke har blitt brukt og vedlikeholdt på riktig måte i henhold til produsentens anvisninger.
 • 7
  Skader forårsaket av feilaktig bruk av vaskemidler, uegnede komponenter, manglende eller feilaktig vedlikehold og/eller reparasjon.
 • 8
  Sykkelen har blitt modifisert/endret av bruker.
 • 9
  Det er lyder eller vibrasjoner fra flyttbare deler som ikke påvirker sykkelens funksjon.
 • 10
  Sykkelen er brukt til utleie eller leid ut til enkeltpersoner som ikke sykkelen er tilpasset til.
 • 11
  Sykkelen har blitt lagret uforsvarlig, eller dersom maling og/eller fargen på metall- og plastkomponentene har blitt slitt ut naturlig på grunn av langvarig bruk.
 • 12
  Hvis du ikke finner feil på produktets maling innen 7 dager etter kjøpet, dekkes ikke alle unormaliteter knyttet til sykkelens utseende eller maling av garantien.
 • 13
  Skader forårsaket av følgende situasjoner:
  • (1)
   Produktet ble skadet på grunn av menneskeskapte aktiviteter, uaktsomhet og overdreven eller uforsvarlig bruk.
  • (2)
   Sykkelen ble feilmontert (for eksempel uforsvarlig bruk av momentnøkkel), eller skadet og feilfunksjon forårsaket av reparasjon hos uautoriserte forhandlere.
  • (3)
   Sykkelen ble uhensiktsmessig demontert eller det opprinnelige tilbehøret ikke er brukt (modifiserte deler som ikke er genuine brukes i stedet).
  • (4)
   Forringelse forårsaket av tid, som for eksempel virkningen av UV-stråler (malingsfargen slites av eller blir gulaktig), erosjon på metalloverflaten osv.
  • (5)
   Sykkelen er malt på nytt (hele rammen eller deler av rammen).
  • (6)
   Skade eller funksjonsfeil forårsaket av naturkatastrofer (jordskjelv, tyfon, flom, brann, og så videre).
  • (7)
   Skade forårsaket av ulykker eller kollisjoner (bærbar ramme brukes uhensiktsmessig, trafikkulykke, krasj, skader på grunn av transport, upassende bruk eller annen utilsiktet kollisjon).
  • (8)
   Skade eller funksjonsfeil forårsaket av overbelastning.
  • (9)
   Skade eller funksjonsfeil forårsaket av eksosgass, kjemikalier, animalsk avføring, erosjon fra sjøvann osv.
  • (10)
   Forbruksmateriell som ikke vedlikeholdes eller erstattes i tide og som fører til skade eller funksjonsfeil hos andre komponenter.
  • (11)
   Skade eller funksjonsfeil forårsaket av å sykle på steder som ikke er egnet til sykling eller for hard konkurranse.
  • (12)
   Setepinnen ble ikke installert på grunn av sikkerhetsretningslinjer, noe som forårsaket deformasjon eller skade på rammen.
DARE har rett til å kansellere eller revidere sin policy uten ytterligere varsel. Vennligst se de siste retningslinjene på vår offisielle nettside.
Velkommen tilbake!